ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 23, 2010

ಮುಗ್ಧ ಕನಸು

ಕನಸ ನೇಯುವಳು ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ
ಸುಪ್ತ ಮನಸಿನೊಳಗೆ,
ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆ
ನಾನು ಪತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದರೊಳಗೆ !

ಕನಸ ಕಾಣುವಳು ಹುಡುಗಿ
ಸುತ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಅವನ ಜೊತೆ
ಹಸಿರುಪಾರ್ಕು,ದೇವ ಮಂದಿರ
ಸುಂದರ ನೀಲ ಕಡಲ ತೀರ
ಸಾಗುವಳು ಹೀಗೆ ಬಹುದೂರ..

ದಿನವ ಕಳೆಯುವಳು ಹೀಗೆ
ಕನಸ ಕೂಡಿಡುತ,ಹುಡುಗನಾಸೆಯಲ್ಲಿ
ಅವನ ಹಾದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನೂರು
ಕನಸ ಮಾಲೆಗಳ ಚೆಲ್ಲಿ!

ದಾರಿ ಕಾಯುತ,ಕನಸ ಕಾಣುತ
ಮನಸ ತೀಡುತ ಹೊತ್ತು ಸಂಜೆಯಾಗಲು
ಹಗಲುಗನಸಿನ ಕಣ್ಣ ತೆರೆಯುತ
ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು
ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು ಸುತ್ತಲೂ....

ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 17, 2010

ಒಂದು ಸ್ವಗತ

ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಗಿದ
ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಬಂಧನ
ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಬದುಕ ಸುತ್ತಿ
ಅನುಭವಿಸಲಾಗದ ನೋವು ಪ್ರತಿದಿನ !

ನನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಹಲ್ಲು-
ಗಿಂಜುವವರು,ಜೋಲು ಮೋರೆ
ಹೊತ್ತವರು,ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ಜಗವ ಹೊತ್ತಂತೆ ಚಿಂತೆಯವರು
ಹೀಗೆ,
ಕಂಡ ಮುಖಗಳು ಎಷ್ಟೋ!
ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂಬಂತೆ ನಾನು

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ
ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಹನೆಗೆಡಿಸುವವರು
ಚೆಲ್ಲುನಗೆಯ,ಜಿಂಕೆ ಕಂಗಳ ಚೆಲುವೆಯರು
ನನ್ನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವವರು...!

ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೇ ನಾನೂ
ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ತುಡಿವ ಮನಸು
ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಕಳಚಿ,
ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಜಿಗಿದ ಕ್ಷಣಕೇ
ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರು!
ಈಗ
ನಾನೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಸಣ್ಣ ಚೂರು !!!!!!