ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2012

                                               ನಿರೀಕ್ಷೆ.......


                                       ಸಂಜೆಬಣ್ಣ ಕಳೆದು ಕತ್ತಲೆಡೆಗೆ ಸರಿವ
                                       ಮಾಗಿಹೋದ ಕರಗುತಿರುವ ಬಾನು
                                       ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಶಬರಿಯಂತೆ
                                       ದಿನವೂ ನೆನೆದು ಕಾದಿರುವೆ ನಾನು..!

                                       
                                       ಬದುಕಿಸುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ 
                                       ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರುವೆಯೆಂಬ 
                                       ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ....
                                       ನಿನ್ನೊಡನಾಟದ ನೆನಪುಗಳೇ
                                       ಈ ಬದುಕಿನ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ....

                                       
                                       ನೋಡಿದ್ದು., ಕೂಡಿದ್ದು.., ಕಳೆದಿದ್ದು...
                                       ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿರದ ದಿನಗಳೆಷ್ಟೋ..
                                       ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಬದುಕ ಪುಸ್ತಕದಲಿ
                                       ನೀ ಗೀಚಿ ಹೋದ ಪುಟಗಳೆಷ್ಟೋ..!

                                      
                                       ಮರೆತು ಬಿಡಲಿ ಹೇಗೆ? ಗೆಳೆಯ
                                       ನಿನ್ನ ಆ ಕಣ್ಣ ಸೆಳೆವ ರೂಪ..
                                       ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ..ಹೇಗೇ ಇರಲಿ
                                       ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ಬಾಳ ದಾರಿದೀಪ...
                                       

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: